Vaksinasjon av ansatte kan bli aktuelt for korornaviruset

Vaksinasjoner blir nok viktigere enn noen gang på grunn av en rekke ulike årsaker. Mange tenker nok på utenlandsreiser når en tenker på vaksinasjoner en får gjort på grunn av arbeidssituasjoner.

Det er faktisk arbeidere som vaksineres fast og jevnlig uten å forlate landet eller arbeidsstedet en eneste gang.

Vaksinasjon av ansatte har like mye med hva de ansatte har som arbeidsoppgaver som hvor de utfører disse oppgavene. For eksempel så har både flyvertinner og renholdsarbeidere i kommuner det til felles at begge yrkesgrupper får tilbud om vaksine fra arbeidsgiver.

Alle yrkesgrupper

Hvem bør egentlig foreta vaksinasjon av ansatte når det gjelder korornaviruset? Siden dette er et virus som hverken har med dårlig renhold eller er områdebestemt, så ser en at absolutt alle i alle typer arbeidssituasjoner bør vaksineres mot et slikt virus som forårsaker en verdenspandemi.

Vaksinasjon

Korornaviruset smitter veldig lett på alle typer måter og til alle typer mennesker. I de fleste jobber så er en rundt andre mennesker i en eller annen form. I tillegg er overflatesmitten stor og dermed må dette også tas hensyn til.

Viruset lever i lang tid på for eksempel papp, plast og stål og derfor må områder flere bruker også vaskes hyppig selv om en ikke er der samtidig.

Hvor lang tid tar det før en har en koronavaksine?

For de som er skremt av koronaviruset og pandemien som herjer rundt i verden for øyeblikket, så kan de dessverre måtte vente en stund før en vaksine er tilgjengelig.

koronavaksine

  • Andre virus i samme familie som koronaviruset har til nå ingen vaksine.
  • Å lage og teste ut en vaksine som er under utvikling tar lang tid. En kan regne opp til halvannet år før en kanskje har en vaksine som fungerer.

En av årsakene til at det kan ta lengre tid å utvikle en fullgod vaksine for mennesker som beskytter mot koronaviruset er de siste oppdagelsene som er gjort. Mange har sikkert lest det som er blitt rapportert som en tendens blant koronasyke at det har vært mange som har hatt blodpropp.

Dette har vært oppdaget i både unge og eldre pasienter med koronasmitte. De har nå klart å isolere årsaken til at risikoen er stor for å utvikle blodpropp.

Det viser seg at koronaviruset fører med seg vel så alvorlige tilleggstilstander utenom problematikken rundt lungene. Oksygenet tas ikke opp i blodet på en som bærer smitten og blodet koagulerer raskere enn normalt.

Dette medfører til den økte risikoen for blodpropp. Det har begynt å vise seg at disse tilleggstingene rundt viruset kan ofte være årsaken til den store dødeligheten. Dette gjør det også vanskeligere å finne en effektiv vaksine og derfor kan en ikke garantere en vaksine innen kort tid.

Mye mer må forskes rundt viruset og vaksinasjon av ansatte kan dessverre være et godt stykke unna.

Hvordan kan arbeidsgivere foreta vaksinasjoner?

Vaksinasjoner er helt vanlig å tilby ansatte gjennom offentlig helsevesen eller ved private klinikker. Som regel er det bedriftshelsetjenester som tilrettelegger og sørger for at praksiser oppfyller krav som tidsintervaller, typer vaksiner og lignende.

vaksinasjoner

Mennesker som arbeider i politiet, får mest sannsynlig råd om andre vaksiner enn de som kanskje har mange reiser til utlandet som en del av arbeidsoppgavene.

En flyvertinne i et flyselskap vil kanskje måtte oppdatere vaksinene etter som flyrutene endres.

Det vil i slike tilfeller være flyselskapet som ved hjelp av bedriftshelsetjenester, samt avtaler med aktører innen privat helsevern som forordner og tilrettelegger vaksinasjonen. I enkelte tilfeller kan en ved start i ny jobb få krav om å ha tatt enkelte vaksiner.

Da må en gjennom egen fastlege ordne vaksinasjon og legge ved papirer på dette ved arbeidets start. De fleste bedrifter refunderer utgifter en har hatt som en følge av disse kravene.

Hvem beskyttes ved vaksinasjon av ansatte?

Vaksiner har en dobbel funksjon i samfunnet. Av egen interesse burde alle vaksineres. Ingen ønsker å pådra seg unødvendige sykdommer. Vaksiner er også årsaken til at enkelte sykdommer har omtrent blitt utryddet fra verden.

Det som dessverre skjer når vaksinasjonsprogrammet svekkes og færre frivillig tar vaksiner, så vil en kunne få oppblomstring av sykdommer som kunne vært utryddet. Eksempler på dette er for eksempel:

  • Røde hunder
  • Polio

Enkelte har i de senere årene latt være å vaksinere barn av ulike årsaker. USA er det landet i den vestlige verden som en har sett dette skje i større grad og dermed opplevd oppblomstring av forskjellige sykdommer. Årsakene til at noen velger vekk vaksiner dreier seg som oftest om:

  • Feilinformasjon og skremselspropaganda
  • Religion
  • Mangelfull folkelig utdannelse på området

En person som tar en vaksine, beskytter seg selv for sykdommen det gjelder. I tillegg vil personen være med på å utrydde denne sykdommen. Ved å ta denne vaksinen så beskytter personen andre på to måter. Ved å ikke smitte andre i tillegg til at en selv er årsak til at sykdommen utryddes.