Lystgass besnyttes av fødende kvinne

Lystgass som smertelindring under fødsel

Lystgass er en utbredt form for smertelindring under fødsel, men hva er det og hvordan fungerer det?

I følge Store Norske Leksikon, www.sml.snl.no, er lystgassen en smak- og luktfri gass med smertestillende og søvngivende effekt. Den brukes i en blanding på 50% oksygen og 50% lystgass under fødsel for smertelindring. Lystgassen gir en fornemmelse av oppstemthet og kan utløse latteranfall, derav navnet.

Under fødsel

Lystgass blir tilbudt som smertelindring når fødselen er godt igang. Gjerne når det er mer enn 4-5 cm åpning. Lystgassen gis i en maske som den fødende legger over munnen og man skal da puste både inn og ut gjennom masken. Når rien er ferdig tas masken vekk.

For å få god effekt av lystgassen bør man puste med masken det øyeblikket man kjenner rien, og ikke vente til rien nærmer seg toppunktet. Det kan ta litt tid før lystgassen gir ønsket effekt, og derfor bør man starte så tidlig som mulig.

Lystgass benyttes av fødende kvinne
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Ikke alle sykehus tilbyr lystgass

Det er ikke alle sykehus som tilbyr lystgass, så sjekk med ditt sykehus i forkant av fødsel dersom du ønsker å bruke dette under fødsel.

Årsaken til at noen sykehus ikke tilbyr dette skyldes sikkerhetshensyn for de ansatte. Lystgassen kan gi bivirkninger ved lang tids eksponering, med blant annet økt risiko for spontanabort. Det utføres derfor jevnlige målinger av lystgasskonsentrasjon på sykehus som tilbyr dette, både under fødsel og ellers. Dersom nivåene er for høye krever Arbeidstilsynet eller Arbeidsmiljøavdelingen på det aktuelle sykehuset at lystgassen fjernes.

Lystgass ble i 2011-2013 fjernet fra flere større sykehus i Norge, deriblant sykehus i Drammen, Ålesund, Oslo, Trondheim og Bergen.

Sykehuset Østfold gjeninnførte lystgass i 2017 etter innkjøp av masker med mindre utslipp av gassen. Det er ikke kjent om dette vil gjelde flere sykehus rundt om i landet.

Hvorfor velge lystgass

Lystgassen gir en lindrende og avslappende effekt, som mange opplever gjør riene enklere å håndtere. Det er kjent at noen kan bli svimle og føle seg litt rusa i starten.

Lystgassen kan kombineres med flere andre lindringsmetoder som badekar, akupunktur, massasje og epidural. Det er også en mulighet å få litt lystgass for litt ekstra bedøvelse dersom det er behov for å sy etter fødsel.

Det er viktig å påpeke at lystgass brukt i fødsel ikke har kjente bivirkninger eller ulemper for mor og barn.

Epidural som smertelindring under fødsel.

Spinalhodepine, hva er det?

40 overraskende opplevelser om å føde.

Kilde: Det store norske leksikon

FØlg oss på facebook
#
hits