tiffany2

Aktiv fødsel – valget er ditt!

29.12.2016

En aktiv fødsel gir deg det beste grunnlaget for en normal fødsel og en god fødselsopplevelse.

Det handler ikke ene og alene om en fysisk aktiv kropp. Det forventes ikke, og anbefales heller ikke at du skal jogge inn på fødestuen, klemme ut en unge, for så å ta ungen under armen og løpe hjem. Det handler om å aktivt ta valg og være ansvarlig i omsorgen av deg selv.

Alt for ofte overlater kvinner denne omsorgen til ”de profesjonelle” – mennesker som mener å ha mer kunnskap om deres egen kropp enn dem selv. Kvinner blir ofte ikke gitt valgmuligheter i svangerskapet og under fødsel, de blir fortalt hva de må gjøre. Det blir mer eller mindre «tilfeldig» om de får sine ønsker og behov oppfylt.

Det er din fulle rett å skape dine egne erfaringer, og finne din egen vei gjennom svangerskapet og fødselen. Det skaper kvinner med tro på sin egen fødsel. Helsepersonell kan veilede og gi råd, ikke diktere.

Dine valg

Når du står overfor valg og avgjørelser i løpet av svangerskapet og fødselen er det alltid en god regel å stille seg selv spørsmålet:

  • Hva er mine behov – hva gir meg trygghet?
  • Hvem kan dekke mine behov – for trygghet og omsorg?
  • Hvor er muligheten størst for at mine behov blir dekket på best mulig måte – hvor kan jeg få tid, trygghet og omsorg til å føde på min måte?

Oppsøk den informasjonen du har behov for, skap dine egne erfaringer og finn din vei. Vi er alle ulike og vil ha forskjellige svar på disse spørmålene. Når du har funnet svaret på dette, blir det sjelden feil!

dsc01210

Under fødsel på et sykehus blir man en del av fødeavdelingens prosedyrer og retningslinjer. Retningslinjene og prosedyrene er i utgangspunktet laget for at fødselen skal være så trygg som overhodet mulig og at du skal bli godt ivaretatt. En del prosedyrer ser man dessverre også øker risikoen for flere intervensjoner og også komplikasjoner i fødsel. Helsepersonell må derfor utøve forsiktighet med å blande seg inn i fødselsarbeidet, om det ikke finnes medisinske indikasjoner for at det er nødvendig.

Du har selv ansvaret for å være en aktiv fødende

Som fødende stoler man selvfølgelig på at jordmoren som er med på fødselen tar gode valg sammen med deg og barnet. Det er ikke det samme som å la jordmoren ta ansvar for hele fødselen. Du har selv ansvar for å være en aktiv fødende. Du har krav på informasjon om de vurderingene jordmoren gjør og informasjon om ulike prosedyrer som planlegges og/eller utføres på deg eller barnet ditt.

Du kan stille deg selv og jordmoren/legen din spørsmål når det skal utføres prosedyrer:

  • FORDELER; hva er fordelen med prosedyren?
  • RISIKO; hva er risikoen ved prosedyren?
  • ALTERNATIV; finnes det andre alternativer til prosedyren?
  • INGENTING; hva vil skje om vi ikke utfører prosedyren? (eller, må vi utføre prosedyren Nå?)

Ta aktive valg – husk at det er din kropp, din fødsel og ditt barn.

Les også Klart du kan føde!

FØlg oss på facebook
#
hits