Saken omhandler mobbing i barnehagen og gir noen verktøy og tips på hvordan du kan gå frem dersom du føler at noe er galt.

Mobbing i barnehagen!

Mange opplever at barnet ikke trives i barnehagen og det kan være flere grunner til det. Mobbing KAN være en av dem. Man føler seg så utrolig maktesløs når man må forlate barnet sitt hver dag med en følelse om at den lille ikke trives.

Hva er mobbing blandt barn?

Det kan foregå på ulike måter. Det kan være at barnet ikke føler seg inkludert i fellesskapet, at barnet ikke føler seg viktig og sett. Det kan også være at barnet blir holdt utenfor lek og ikke blir inkludert eller får delta i samtaler. Det kan også være at barnet aldri får sitte ved siden av noen eller leie.

Det kan være at barnet blir utsatt for dytting, biting eller blir slått av andre barn. Dette er normalt blant barn og er en del av utviklingen, men om barnet opplever å bli ertet og blir utsatt for dette gang på gang, må du ta det opp med barnehagepersonell.

Hvilke tegn kan du se etter?

Små barn kan ha vanskelig for å kommunisere hva som skjer i barnehagen. Derfor kan det være greit å ha noen verktøy slik at du kan forstå barnet ditt om det skulle oppstå noe.

 • Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
 • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt føler seg trygg i barnehagen?
 • Forteller barnet ditt om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen?

Snakk med barnehagen!

 • Føler du at noe ikke er som det skal så ta kontakt med barnehagen. Om et barn opplever å bli mobbet eller utestengt fra lek i barnehagen må de voksne ta dette på alvor og følge opp.
 • Ta kontakt med pedagogisk leder og fortell om bekymringen din.
 • Be om et møte slik at dere kan lage en plan for hvordan barnet ditt skal trives i barnehagen.
 • Spør om hvordan barnehagen jobber for å forebygge og stoppe mobbing, Spør også om barnehagen har en plan for denne typen arbeid.

Om barnehagen ikke tar bekymringen på alvor

Om du føler at barnehagen ikke tar bekymringen din på alvor kan du ta kontakt med kommunen. Om det er en privat barnehage så tar du kontakt med eieren av barnehagen. Dersom eieren ikke tar deg på alvor kan du da også kontakte kommunen. Her er noen tips.

 • Be om et møte der alle parter er tilstede. Kommunene, barnehageeier og leder i barnehagen. Du kan også ha med deg andre i dette møtet hvis ønskelig.
 • Be om en skriftlig plan over mål og hvordan dette skal gjennomføres.
 • Avtale et oppfølgingsmøte.

Barns rettigheter i barnehagen

 • Barnehagen skal være et trygt sted og medvirke til at barnet trives
 • Barna skal ha et trygt barnehagemiljø. De skal vernes mot all slags fysisk og psykisk vold. Mobbing og trakassering anses som vold.
 • Barnehagen skal forebygge krenking og mobbing.
 • Barna har rett til omsorg.
 • Barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp utestenging og mobbing.
 • Barna som blir holdt utenfor lek skal få spesiell oppfølging av barnehagen. Det samme gjelder barn som holder andre barn utenfor lek.
 • Barna skal møtes med tilitt og respekt.
 • Barna skal ha voksne rundt seg som er gode rollemodeller.
 • Barna skal få støtte til å meste motgang, håndtere utfordringer, bli kjent med egne og andre sine følelser.
 • Barna har rett til å bli hørt i alt som omhandler dem. Deres meninger skal vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. Det står i FNs barnekonvensjon.

Se også barnehagens rammeplan. Der finner du barnehagens innhold og oppgaver.

Informasjon er hentet fra udir.no sine hjemmesider. Andre ting du kan se etter hvis du mistenker at noe er galt.

 

FØlg oss på facebook


#
hits