Barnevaksinasjonsprogrammet - baby får vaksine

Vaksiner og bivirkninger for baby

Barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i Norge. Når vi vaksineres aktiveres immunapparatet uten at vi blir syk. På den måten kan noen av de farlige og smittsomme sykdommene forebygges på en effektiv måte.

Barnevaksinasjonsprogrammet

-Hvorfor er det viktig å vaksinere?

Beskyttelse mot sykdom, immunitet er en viktig del av kroppen sitt forsvar mot infeksjonssykdommer. Det finnes infeksjoner som kan gi alvorlige skader og i verste fall død hos den som smittes. Det som er hensikten med  vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdommen uten den risikoen det innebærer å gå gjennom en sykdom.

Barnevaksinasjonsprogrammet som vi har i Norge har gjort at vi har kontroll over mange infeksjonssykdommer som har vært utbredt, som foreksempel polio, meslinger og difteri. Om en skal få en sykdom under kontroll kreves det at vaksinasjonsdekningen i befolkningen er på 80-95%, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Om færre enn dette vaksinerer barna sine kan sykdommer som vi i dag har kontroll over komme tilbake. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom er de samtidig med å beskytte de aller minste barna som er for små til å få vaksine, og de beskytter og de menneskene som har spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan få vaksine.

Vaksiner og tidspunkt

Her er en oversikt over hvilke vaksiner som er med i barnevaksinasjonsprogrammet, og når de gis:

  • 6 uker: Barnet får første dose av vaksine mot rotavirus, som gis i munnen.Hvis mor eller far er fra et land med høy forekomst av tuberkulose, får barnet også tilbud om BCG-vaksinasjon.
  • 3 måneder: barnet får tre vaksiner:    1. Andre dose av vaksine mot rotavirus. 2. Første dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, som gis med sprøyte. 3. Første dose av pneumokokkvaksinen som gis med sprøyte.
  • 5 måneder: barnet ditt får to vaksiner:  Andre dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og andre dose av pneumokokkvaksinen som gis med sprøyte.
  • 12 måneder: Barnet får to vaksiner: Tredje dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og tredje dose av pneumokokkvaksinen som gis med sprøyte.Barnet får to stikk.
  • 15 måneder: Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder som gis med ett sprøytestikk.

Etter disse vaksinene er neste vaksine ved 7-8 års alder.

Baby får vaksine - vaksinasjonsprogrammet
Foto: Shutterstock

Før vaksinasjonen

Når du kommer på helsestasjonen vil helsesøster spørre om barnet er friskt og om barnet har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. Her er det viktig at du informerer dersom barnet har allergi eller andre helseproblemer, samt om barnet nylig har fått et legemiddel eller vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet.

Du må óg gi helsesøster informasjon om du som mor har fått legemidler som påvirker immunsystemet under svangerskapet eller i ammeperioden fordi det da kan være aktuelt å utsette vaksinasjon med noen vaksiner.

Om barnet ditt er litt forkjølet eller litt ute av form kan det fortsatt vaksineres, men det er imidlertid vanlig å utsette vaksinasjonen ved akutt sykdom og ved feber over 38 ˚C. Ring gjerne helsestasjonen i forkant om du er usikker.

Barn som har hatt spesielle reaksjoner etter tidligere vaksinasjon og barn med alvorlig eller langvarig sykdom, bør vurderes av lege før vaksinasjon. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å spesialtilpasse vaksinasjonsprogrammet.

Etter vaksinasjonen

De fleste barn får liten eller ingen reaskjon etter vaksinering. Noen kan få feber og litt redusert allmenntilstnad. Kontakt alltid lege hvis du er bekymret for barnet.

Reaksjoner på vaksiner (bivirkninger)

  • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan komme etter vaksiner som settes med sprøyte og kan vare i et par dager.
  • Både feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst kan forekomme 1–2 døgn de første dagene etter vaksinasjon. Feber over 39,5 ˚C imidlertid er uvanlig.Lege bør kontaktes for å utelukke annen akutt sykdom.
  • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn. Dette er som oftest en reaksjon på stikket/smertene eller situasjonen.
  • Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller. De farligste allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon, og det er grunnen til helsesøster ber deg vente i minst 20 minutter før dere drar fra helsestasjonen.
Vaksine gis til baby gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet
Vi må holde babyen rolig for å sette vaksine. Foto: Shutterstock

Har barnet bivirkninger, høy feber og du er usikker, oppsøk alltid helsepersonell.

Når du må plage babyen din.

Kilder:Helsenorge, Folkehelseinstituttet.

FØlg oss på facebook
#
hits